Geleceği önemsiyoruz.

Sisteme değer katmadığı daha doğrusu sürekli kaynak mücadelesi ve büyüyen iş kısıtları ile işin mevcut kurulumu birçok paydaşları için moral bozucu görünüyor.

Biz farklı gerçeklikte bir iş yönetim deneyimi olabileceğine inanıyoruz.

Kurumların, ekonomik, çevresel ve sosyal açıdan denge tutturarak verimliliğe ulaşabileceğine inanıyoruz.

Müşterilerimizin zihniyet değişimiyle büyümeleri için yardımcı oluyoruz ve kanıta dayalı geleceğin iş uygulamaları ile kurumlarını destekliyoruz.

Kurumsal iş modelimiz ikili ortaklık üzerine kuruludur.

Bütün müşterilerimizin baş etmek durumunda olduğu en zorlu sorunlara tamamen  tarafsız ve önemseyerek yaklaşmaktayız.

şterimiz olan kurumlardaki yönetici veya liderleri ana sorunların belirlenmesinde ve anlaşılmasında takımımıza ortaklık etmeleri için desteklemekteyiz. Kurumun en kritik hissedarlarını ve ilgili kimseleri çözüm üretimi sürecine dahil etmekte, ve bu kimselerin kendi başlarına değişim ve gelişim süreçlerini destekleyebilecek gerekli bilgi ve yetileri kazanmaları için çalışmaktayız. Müşterilerimizin zaman içerisinde daha güçlü, daha etkili, daha verimli ve özgüven içinde olabilmelerinin en büyük gurur kaynağımız olduğuna inanıyoruz.

Hizmet Sektörleri ve Endüstriler:

  • Kimya
  • Teknoloji
  • Finansal Hizmetler
  • İlaç ve Medikal Ürünler
  • Oto Sanayi
  • Havacılık ve Savunma Sanayi
  • Üretim
  • Kamu Sektörü ve Kar Amacı Gütmeyen İşletmeler
  • Elektronik
  • Hızlı Tüketim Malları

Uzmanlık Alanlarımız:
şterilerimiz aşağıdaki kategorilerde uzmanlık anlanlarımızdan sıkça faydalanmaktadır:

1.
Sistemi Anlayarak Olasıkları Keşfetmek
Dijitalleşme, küreselleşme ve demokratikleşme ile iteklenerek hızla değişen dünyada kurumlar, kaynakları ve sistemleri hakkında durup düşünmeliler.

Bizim yaklaşımımız kurumunuzu ekipleri, kültürü ve yetkinlikleri üzerinden sistematik değerlendirmeler yaparak anlamak üzerine kuruludur. Üç ayaklı analiz bugünkü durum ve gelecek durum için bize net bir resim çizmeye yardımcı oluyor. Böylece kısa vadeli önceliklerle uzun vadeli vizyon arasında köprü olacak fırsatları görebilmekteyiz. Mevcut kapasitenizi yaratmak istediğiniz geleceğe dair değerlendirirken kurumunuz için yeni olasılıkları keşfetmenize yardımcı oluyoruz.

2.
Amaç ve Stratejiyi Netleştirmek
Hepimiz iş deneyiminde anlam arayışındayız. Üretken enerji veren içsel ve dışsal motivasyon unsurlarını ararız. Her ne kadar strateji iş hayatında yaygın başlık olsa da birçok kurumun üstünkörü iş yaparak varoluş sebeplerini telafuz ettiklerini, vizyon belirlemede ilgi çekici sloganlardan öteye gidemediklerini görüyoruz.

Bunu yaparak, bu kurumlar muadillerine nazaran otantik bir anlamın faydalarını,
Enerjik çalışanları,
Güçlü kurumsal düzeni,
Sapmaz müşteri sadakatini,
İnsanlara, önerilere ve yeni pazarlara yapılan uzun vadeli yatırımlardan gelen büyük değerleri gözden kaçırıyorlar.

Fırsatların—ve sorumlukların—hiç olmadığı kadar geniş olduğu bu dünyada başarmanın ve anlamın gücünü kurumunuzda yetiştirmek için size yardımcı oluyoruz.

3.
İnsan Odaklı Kültür Dönüşümünü Yürütmek
Kurumların %90’ının stratejilerini uygulamada başarısız olduğunu ve şirketlerin %61’inin yetersiz uygulama sebebiyle temel stratejik aktiviteleri yerine getiremediğini biliyor musunuz?

Liderleri mevcut kültürel durumları hakkında eğitiyoruz. Sizin mevcut kültürünüzle uyumlu bir biçimde liderlerin güçlü taraflarını aydınlatırken aynı zamanda gelecek için evrilmesine destek oluyoruz. Bu kültürel anlayış arzu edilen değişimi haber verirken stratejik eylem planın da gelişimini destekliyor.

Gelecek için net bir vizyon sahibi olmaktan yazıya dökülmüş insan odaklı eylem planına doğru hareket etmesi için kurumunuzu destekliyoruz.

4.
Gelecek için Dönüşümsel Liderlik Geliştirmek
Dünya, liderlerin kendini dönüştürmesi ihtiyacı ile değişiyor. Geçmişin liderlik becerileri gelecekte kurumları yönetmek için aynı özellikler değiller.

Liderleri kendi NEDEN’leri konusunda tekrar bilgilendirmenin önemine inanıyoruz. İlham, güven ve neşe için liderlerin kapasite ve kabiliyetlerini geliştirerek içlerindeki insanlığı uyandırmak hem rol model olmaları yönünde hem de inşa edilecek sürdürülebilirlik için zorunludur.

Etki yaratan yöneticilerinizin insanlıkla olan bağlantısını yenilemek ve rol model dönüşümsel liderlik için gereken temel becerilerini geliştiriyoruz.

5.
Çalışan Güçlendirme Politikalarını Tasarlamak
Çalışanı güçlendirme, çalışanların ihtiyacı olan güç ile karar alma ve iş hedeflerini anlayarak hareket etme felsefesi ve stratejisinin bir birleşimidir. İşbirliği, verimlilik ve bağlılık üzerinde olumlu bir etkisi söz konusu olan bu yaklaşım, kurumların sağladığı özgürlük ve esneklik işyerinde eğlence ile birleşirse hayata geçebiliyor.

Şirket kurallarına, yapısına, iletişim kanallarına ve çalışan politikalarına bütünsel bir yaklaşımla hareket ediyoruz. Kurum stratejisini ileri götürmek için çalışanların beyin, kalp ve elleri arasında köprü kuran geçerliliği kanıtlanmış uygulamaları belirliyor ve hayata geçirmelerine yardımcı oluyoruz. Amacımız güven, eşitlik ve refah iklimi yaratılmasına destek olmak.

Çalışanlarına ilgi gösteren, onları yüreklendiren, koçluk eden ve tam kapasiteyle çalışmalarına imkan veren çalışan güçlendirme politikaları barındıran bir kurum kültürü yaratılmasına destek veriyoruz.

6.
Kurumsal Sağlık Nabzını Ölçümlemek
İnsanların kendi çıkarlarını ön planda tuttuğuna inanarak kurumlar stratejilerinde hep hissedar değerini arttırmaya odaklandılar. Halbuki 21.yüzyılda artık işin toplumdaki yerini tekrar düşünme vakti geldi.

İş sahipleri, liderler ve girişimciler çalışan tatmini ile kurumsal sağlığın arasındaki bağlantıyı anlıyorlar, tıpkı toplum üzerindeki sürdürülebilir etkisi gibi.

Kurumunuzun “sağlığını” ölçmek ve bütünsel bir modelde sürdürülebilirliğini geliştirmek için iş kapasitenizi tekrar değerlendirmenize yardımcı oluyoruz.

Çalışma örneklerimizi okumak için, ‘örnek projeler’ sayfamızı ziyaret edebilirisiniz.